Brangūs tėveliai, siunčiu sutartį su priedais.Prašau kaip galima greičiau susipažinti, užpildyti ir atnešti į centrą.